Vissa säger att viltkött är ekologiskt “per definition”. Detta stämmer i hög grad eftersom ekologisk djurproduktion alltid sätter djurens naturliga beteende i fokus. Vilda djur får följa sina instinkter enligt sina naturliga drivkrafter men man kan dock inte säkerställa vilket foder djuret har ätit om det levt hela sitt liv i det vilda. Det kan ha kommit åt grödor från konventionella spannmålsproducenter eller fruktodlingar och kan därför ha fått i sig kemiska bekämpningsmedel till exempel. För vilda djur som lever sitt liv i ett vilthägn kan man i högre grad säkerställa fodertillgången och förhindra att djuren tar sig in och betar av bönders grödor.

Vilthägn för dovhjortar, kronhjortar och mufflonfår finns på flera platser i Sverige. Flera lantbrukare har idag börjat skapa vilthägn vid sidan om, eller i stället för den traditionella djurhållningen till stor del för att intresset att köpa viltkött har ökat hos konsumenterna och många erbjuder försäljning i egna gårdsbutiker.

I vilthägnet får djuren leva vilt och stöd-fodras eftersom djuren inte kan ströva och finna nya betesmarker. Ekologiska djur ska ha ekologiskt foder. Tanken är att djuren ska störas så lite som möjligt och leva ett helt naturligt liv. Djurskyddslagen gäller för dessa djur och det är ägarens ansvar att djuren sköts på bästa sätt. De ska ha kontinuerlig tillgång till vatten och foder och de ska ha möjlighet att söka skydd från väder och vind. Djuren måste övervakas så att sjuka eller skadade djur kan tas om hand. En grundläggande förhållningsregel är att inget djur får lida i onödan.

Man får inte ha vilda djur i hägn, utan endast djur som fötts upp i vilthägnad. Om ett djur smiter måste detta anmälas till länsstyrelsen och man måste se till så att inte andra vilda djur, som exempelvis rovdjur, kan ta sig in i vilthägnet och skada djuren.

Den största delen av viltkött i handeln kommer idag från Nya Zeeland men om du får tag i färskt, svenskt viltkött får du både en fantastisk smakupplevelse samtidigt som du vet att djuren har fått ströva ute helt fritt i sitt hägn. Helt naturligt!