Att fisk är både nyttigt och gott vet de flesta men idag är det många fiskarter som hotas av utfiskning då fiske sker på industriell skala i våra hav. Haven är också drabbade av föroreningar och övergödning och det är många som känner sig tveksamma till om det verkligen är bra att äta fisk från bland annat insjöar och Östersjön. Odling av lax har förekommit under en längre tid och för att den ska få kallas ekologisk krävs det att den är utfodrad med enbart ekologiskt foder. KRAV-märkt lax kommer idag främst från Norge och dessa är nyttigare för människor att äta än den icke-ekologiskt odlade laxen då den innehåller mer av den nyttiga omega 3-oljan.

Men även om lax är minst sagt svår att odla hemma på gården finns det andra arter som faktiskt går att odla. Det här har personerna bakom företaget Gårdsfisk tagit fasta på och de har tagit fram en metod för att odla fisk i kommersiell skala hemma på gården. Dessa fiskar växer upp i bassänger, på land i lador, och utfodras med enbart vegetabiliskt foder. Tack vare att odlingen är överblickbar kan vattenkvalitet, fiskarnas hälsa samt utsläpp övervakas. Vattnet och fiskarnas avföring kan användas som gödning på åkrar och därmed hålls utsläppen till ett minimum. Arterna av fisk som odlas är de tropiska fiskarna clarias och rödstrimma som är friska och tåliga vilket gör att behovet av antibiotika och annan medicinering undviks i så hög grad som möjligt. Med ett starkt fokus på hållbarhetstänk och miljö är det möjligt att leverera en så miljövänlig fisk som möjligt till konsumenterna och även om odlingen idag sker i begränsad skala är förhoppningen att fler ska bli intresserade av att odla fisk hemma på gården. Fram tills dess finns det grossister i hela Sverige som tar in den här svenskodlade miljövänliga “gårdsfisken”.