Kor och tjurar som lever på en ekologisk bondgård får leva ett så naturligt liv som möjligt. Kraven för att få KRAV-märka sitt kött är hårda men dessa krav är för djurens och naturens bästa. Under hela betesperioden som pågår från första april till sista oktober i södra och mellersta Sverige och till första oktober i de norra delarna av landet ska alla köttdjur, oberoende på om de är ekologiska eller ej, vistas ute på grönbete. Antal dygn som djuren ska få vara ute under perioden skiftar beroende på vart i landet man bor och det spänner mellan södra Sveriges krav på 120 dygn till 60 dygn i norr. Minst hälften av dessa dygn ska infalla under sommarmånaderna. De öppna ytorna som är ett resultat av kornas bete främjar artrikedomen i vår svenska flora och fauna och vissa raser av nötkreatur kan vandra över stora områden och beta.

Vad som är skillnaden för ekologiska nötkreatur är att det foder de får även det ska vara KRAV-märkt och att minst 75 procent ska vara odlat hemma på den egna gården, eller av en annan KRAV-märkt producent. För ekologiska kreatur är också kraven på utrymme inomhus högre än för icke-ekologiska djur. Eftersom det är viktigt för djuren att få behålla sina naturliga beteenden så långt som möjligt ska djuren inte bindas upp inomhus utan alla ekologiska djur ska hållas i lösdrift och ha tillräckligt utrymme att lägga sig ner på en bädd av halm eller strö. Kalvar ska få vistas tillsammans med sin mamma och med andra kalvar eftersom det är ett naturligt beteende hos nötkreatur. Ekologiska djur ska också gärna ha möjlighet att vistas ute året runt, beroende på väder och vind.

Självklart vill man som konsument gärna få tag i lokalproducerat nötkött. Dels är detta positivt ur miljösynpunkt eftersom utsläpp från transporter hålls nere, dels känns det bra att främja sina lokala bönder och bidra till en positiv närmiljö. Det enklaste sättet att få tag i lokalt kött är att kontakta din närmaste köttbonde och fråga efter deras försäljningsställen.