Om man värnar om djur och miljö borde ekologisk produktion av lammkött kännas som den naturligaste saken i världen att göra. Ekologiska, och kanske framför allt KRAV-certifierade gårdar, sätter djurens bästa före allt annat. Alla får, även hos konventionella producenter av lammkött, är ute hela betessäsongen som varar fram tills betet tar slut i markerna någon gång i oktober-november beroende på vart i Sverige man bor. Att fåren får gå fritt och beta är positivt för den svenska naturen då fåren öppnar upp markerna och fler arter av både växter, djur och insekter har möjlighet att etablera sig i dessa miljöer. På vintern får fåren komma in och de flesta bönder väljer lösdrift för sina får. Ekologiska får har särskilda krav på stort utrymme inomhus och på att även fodret ska vara ekologiskt. Om det är KRAV-certifierat kött så måste fodret till största delen komma från den egna gården och för alla ekologiska djur gäller att bönderna inte får behandla sina djur med mediciner i onödan. Om ett djur blir sjukt måste det behandlas så fort som möjligt. Detta är ett strikt lagkrav.

I Sverige finns särskilda regler vid slakt av lamm, till exempel att lammen bedövas före slakt. Om man köper ekologiskt lammkött från ett annat EU-land är det inte säkert att djuret har slaktats under samma regler som i Sverige. Att köpa Svenskt, och särskilt KRAV-märkt, kött garanterar att djuren har behandlats väl hela sitt liv och många vill helst köpa närproducerat, färskt lammkött.

I livsmedelsbutikerna kan man ibland hitta ekologiskt lammkött men det är inte alltid tydligt utmärkt vart i Sverige som köttet kommer från. Många bondgårdar har egna gårdsbutiker som erbjuder försäljning av sina egna och andras lokala produkter. Det är också vanligt att köttproducenter erbjuder leverans av beställt kött och detta kan vara ett bra alternativ om man inte har möjlighet att ta sig till dem.