Medvetenheten kring ekologisk djurhållning och uppfödning av slaktdjur ökar stadigt i takt med att larmrapporter om djur som far illa cirkulerar i nyhetsflödena och på sociala medier. Vissa konsumenter går över till en vegetarisk kost för att veta att man varken gynnar dessa uppfödare eller äter kött som producerats på ett inhumant sätt. Det finns dock andra goda alternativ till de vegetariska, där konsumenterna fortfarande kan äta kött av bra kvalitet och samtidigt gynna både djuren och sina lokala köttproducenter. Det finns bra köttproducerande gårdar där djuren och naturen respekteras och behandlas väl av bönderna och där varken djur eller köttprodukter fraktas långa sträckor för att nå konsumenterna.

I Sverige är KRAV-märkning en garanti för att en gård uppfyller kriterierna för att kalla sin djuruppfödning ekologisk. För att få KRAV-märka sina produkter ställs högre krav på bönderna än vad exempelvis djurskyddslagen gör. Ett grundkrav som ställs är att alla djur ska få en så naturlig livsmiljö som möjligt och ha tillgång till att få beta fritt och utfodras med foder som är KRAV-certifierad och som odlats på den egna gården eller på en annan ekologisk gård. Detta gynnar inte bara djuren (och naturligtvis smaken på köttet) utan även miljön. Vår svenska natur mår bra av de öppna betesmarkerna som bidrar ett rikare växt- och insektsliv då fler arter får möjlighet att sprida sig. Att djuren inte heller får behandlas förebyggande med mediciner är inte bara bra för djuren, utan även positivt för de som sedan äter djuren, samt för naturen.

Idag vill vi som konsumenter gärna köpa lokalt producerade varor, men kom ihåg att “närodlat” eller “närproducerat” inte ännu är en skyddad märkning. Idag finns det ingen officiell definition för hur nära “nära” är men Livsmedelssverige håller på att utreda detta och förhoppningsvis kommer ett maxavstånd att bestämmas inom kort. Kom dock ihåg att detta inte säger något om ifall produkten är ekologiskt framställd eller inte. Om du verkligen vill gynna dina lokala bönder så håll utkik efter deras specifika märkningar på produkterna.